Žica

Sinopsis

Kad je Slovenija postavila željeznu ogradu na području uz lijepu rijeku Kupu, Hrvatska je na nesreću postala tampon zona za priljev izbjeglica koji dolaze iz Bosne i Hercegovine pokušavajući stići do Zapadne Europe. Ograda je izazvala smanjenje turističkih aktivnosti i stvorila sasvim novu dinamiku tog područja. Ono sada privlači nacionaliste s ekstremne desnice, aktiviste za ljudska prava, političare, policijske ophodnje i graničnu policiju, migrante i izbjeglice na putu prema Europi.

Žica
Saturday
10
June
2023
9:55 pm
Reditelj

Žanr

Godina proizvodnje